Museum of Perceptive Art | Skynlistasafnið

 • Experimental studio, Museum & School of perceptive art 

  -Curated exhibitions
  -Existential services
  -Courses in art & mysticism

 • Tilraunavinnustofa, safn og Skynlistaskóli
  -Sýningarstýrðar sýningar
  -Tilvistarþjónusta
  -Dulspekinámskeið fyrir skapandi einstaklingaHLEKKUR Á HEIMASÍÐU – LINK HERE


%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star