Sýningar / Exhibitions

Trommukjöt, Kompan, Alþýðuhúsið Siglufirði. 2017.

Cinema House of Existenzia, HilbertRaum, Berlin 2019.


Sýningarleiðsla, Skynlistasafnið 2019
Virtual Space, Gallerí Úthverfa, Ísafirði, 2018.
Computer Spirit, Kurant Visningsrom, Tromsö, Noregi, 2018.

Geimgervingar, SÍM húsið, 2018.

Fimmhyrnd stjarna, Ekkisens, 2018

Skynlistasafnið 2019 – 2021


Skynlistasafnið 2019 – 2021
Land of Abundance, Frise Kuenstlerhaus, Hamborg, Germany, 2018

Mánudá, Kaktus, Akurueyri. 2020.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star